Voordelen payroll

Minder risico’s
Omdat Bienvenue op papier uw medewerkers verloont, loopt u zelf geen arbeidsrechtelijke risico’s. Zo heeft u geen doorbetalingsplicht bij ziekte en bent u gevrijwaard voor ketenaansprakelijkheid en navorderingen.

Minder administratie
Wij nemen uw personeelsadministratie over. Het gaat hierbij om:
* de verloning
* het verstrekken van loonstroken
* ziek- en herstelmeldingen

Lagere kosten
Wij kunnen uw (tijdelijke) medewerkers goedkoper verlonen dan bijvoorbeeld een reguliere uitzendorganisatie omdat wij niet aan werving en selectie doen en u profiteert van de lage werkgeverslasten. Het is zelfs in veel gevallen goedkoper dan als u uw medewerkers zelf in dienst heeft. U bespaart namelijk op bijvoorbeeld accountantskosten en de kosten als gevolg van ziekte.

Flexibel omgaan met personeel
Is de opdracht afgerond? Functioneert een medewerker niet meer? Geen probleem. Wij hanteren geen opzegtermijn of minimale afname van uren.

Betrokken personeel
Als u kiest voor Bienvenue als partner in payrolling, dan werft, selecteert en begeleidt uzelf uw medewerkers. Zo houdt u uw personeel betrokken bij uw bedrijf. Bienvenue bemoeit zich dus niet met de inhoud van uw werk, maar richt zich uitsluitend op zaken die te maken hebben met het verlonen ervan.

Voordelen voor uw medewerkers
Ook uw medewerkers profiteren van een samenwerking met Bienvenue. Zij zijn automatisch verzekerd voor WW, ZW en WIA en voor aansprakelijkheid bij de werkzaamheden die via ons worden verloond.